onload=""> 

   

 
 
 
 

Wat realiseerden wij eerder


Korhoen Met heel veel plezier hebben we over de mooiste natuurgebieden van Nederland programma's mogen maken.
Zoals deze:

 • Lees het Landschap, voor Provincie Zeeland
 • Baardmannetjes, voor Omroep Max
 • Waterlessen, voor groep 7/8 basisonderwijs, i.o.v. Waterschap Zuiderzeeland
 • Vogels in hun landschap, voor Teleac/NOT
 • Vogels kijken, voor de NCRV
 • Natuurlijk Nico, voor de NCRV
 • Lesserie over vogels herkennen, voor de AVRO


  Daarnaast maakten we voor Vogelbescherming Nederland vele programma's. w.o.
 • Een documentaire over de Westerschelde met zijn milieu-, uitbagger- en verbreedproblematiek
 • Een documentaire over de huismus
 • Met het Ministerie van LNV diverse programma's over de bescherming van de weidevogels
 • De welkomst-DVD voor nieuwe leden van Vogelbescherming Nederland
 • Een jubileumserie voor het Groninger Landschap: "Ga toch fietsen"
 • 8 programma's over en in de natuur van Groningen

   

  Voor de Stichting Hanzesteden:

 • twee documentaires over cultuur en natuur in en rond de Hanzesteden langs de Overijsselse en Gelderse IJssel.

  Voor BAM Utiliteitsbouw:

 •  in samenwerking met Vogelbescherming Nederland een korte documentaire over de huisvesting van stadsvogels.

  Bij uitgeverij Ploegsma:

 •  is een vogelweetjesboek met audio-CD verschenen onder de titel "Vogels kijken is geluk", gerealiseerd door het Vogelkijkcentrum in samenwerking met Cinatuur Produkties.

 

 

 

 

 

Copyright: Cinatuur Produkties - audiovisuele uitingen - natuur - milieu