onload=""> 

   

 
 
 
 

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden van de website Cinatuur.nl
Cinatuur Produkties B.V. biedt u de informatie op de Cinatuur.nl website aan op voorwaarde dat u zonder enig voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden zoals samengevat op deze webpagina. Door het bezoeken van de Cinatuur website en het kennisnemen van de inhoud ervan, stemt u in met deze voorwaarden.

1. Informatie
Cinatuur Produkties B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website. Elk gebruik dat u derhalve maakt van de informatie op deze website is volledig voor eigen risico.

2. Links en verwijzingen
Op deze website zijn ook hyperlinks opgenomen naar andere websites en informatiebronnen. Deze verwijzingen worden alleen ter informatie weergegeven, maar worden niet gecontroleerd naar inhoud. Er kan dus geen garantie worden gegeven op, noch aansprakelijkheid aanvaard over, de kwaliteit en/of volledigheid van deze bijkomende informatie.

3. Intellectuele eigendomsrechten
Cinatuur Produkties B.V. behoudt alle beeld- en intelectuele eigendomsrechten op deze website, alsook op de ter beschikking gestelde informatie.

 

 

 

 

Copyright: Cinatuur Produkties - audiovisuele uitingen - natuur - milieu